Câu chuyện sư tử và hươu hay tình bạn bạn tan vỡ vì góc nhìn khác nhau

Sư tử già gặp hươu.  Sư tử : Nghe bảo Ông Vẽ đẹp lắm! Hươu : cái đek gì tao chả vẽ được. Sử tử : Mày vẽ tao hộ cái. Hươu : Ok bạn già. Câu chuyện cuộc sống Truyện ngôn tình: Anh sẽ cưới em bằng mọi giá Khi hươu vẽ xong, sư […]